tiistai 6. marraskuuta 2012

Seminaari historianopetuksesta yliopistossa

”Akateeminen historian opetus – onko sitä?” Historian opiskelijain liiton syysseminaari Jyväskylässä 10.11.2012


Jyväskylän historianopiskelijoiden ainejärjestö Tosine ry. järjestää valtakunnallisen Historian opiskelijain liiton (Hol) syysseminaarin Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä sijaitsevalla Historian ja etnologian laitoksella (H rakennus).

Seminaarin aiheena on akateeminen historian opetus, jota tarkastellaan menneistä perinteistä aina tulevaisuuden uusiin visioihin. Akateeminen historian opetus on muuttunut sukupolvien myötä, eikä kehitys ole – tai ainakaan sen ei pitäisi olla – pysähtynyt. Tälle ajalle leimaansa lyövät tiedon valtava määrä ja sen helppo saatavuus. Nämä muutokset eivät kuitenkaan aina heijastu akateemisen opetuksen menetelmiin. Onko perinteinen luennoiva tyyli enää tuloksekas tapa välittää tietoa vai pitäisikö uusia tapoja ja näkökulmia kokeilla entistä rohkeammin? Entä mikä on akateemisen historian opetuksen päämäärä nyt ja tulevaisuudessa? Ja lopulta: onko akateemisen historian opetuksen ja perinteisen kouluopetuksen välillä eroja? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin toivomme seminaarin antavan syvällisiä pohdintoja ja luovia avauksia.

Tilaisuus koostuu kolmesta luento-osuudesta ja vapaammasta learning café – tilaisuudesta, jossa pureudutaan aiheeseen luentojen ja ennakkomateriaalien siivittämällä keskustelulla ja ideoinnilla.  Learning cafén tarkoituksena on tuottaa historian ainejärjestöille materiaalia, jota voidaan käyttää pohjana opetuksen arvioimiselle ja kehittämiselle. Päivä päättyy näiden pohjalta koostettuun yhteenvetoon. Puhujina toimivat emeritusprofessori Seppo Zetterberg, joka avaa akateemisen opetuksen kehitystä menneisyydessä. Jyväskylän Historian- ja etnologian laitoksen pedagoginen johtaja dosentti Simo Mikkonen avaa nykyistä tilannetta ja sen tavoitteita. Lopuksi Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen historian pedagogiikan lehtori, FT Matti Rautiainen, luo katseen tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin.

Ohjelma:
12.00 Seminaarin alkusanat
12.15 Professori emeritus Seppo Zetterbergin luento ”Akateemisen historianopetuksen menneisyys: tavat ja perinteet”
13.30 Historian ja etnologian laitoksen pedagogisen johtajan, dosentti Simo Mikkosen luento ”Akateemisen historianopetuksen nykypäivä: muodot ja sudenkuopat”
14.00 JY:n Opettajankoulutuslaitoksen varajohtajan, historian pedagogiikan lehtorin Matti Rautiaisen luento ”Akateemisen historianopetuksen tulevaisuus: visiot ja mahdollisuudet”
15.15 Ammattiliitot ja rahoittajat esittäytyvät
16.00 Välipala
16.30 Learning Café
17.30 Seminaarin loppuyhteenveto ja päättäminen

Tarkentuvan ohjelman ja lisätietoa aihepiirin ympäriltä löydätte myös osoitteesta http://www.hol.fi.

Lisätietoa seminaaristamme ja muut yhteydenotot:
Rene Ranka, vt. puheenjohtaja, Historian opiskelijain liitto
+358405685294
rene.h.ranka(at)student.jyu.fi

perjantai 2. marraskuuta 2012

Yleisölle vapaa luento Suomen valtion puhelintoiminnasta

Pasi Nevalainen: Puhelinkurjuudesta tietoyhteiskuntaan: Valtion puhelintoimen nousu ja uudistus


Sähköisellä viestinnällä on pitkä historia Suomessa. Siihen kuuluvat niin sotilaalliset ja yksityiset edut, yksityisen ja julkisen palveluntuotannon työnjako kuin myös yhteiskunnallinen kehitys puhelinkurjuudesta moderniksi tietoyhteiskunnaksi.

Sähköisen viestinnän historia ulottuu 1860-luvulle, jolloin lennätinverkko kattoi Suomen tärkeimmät rannikkokaupungit. Sotilaallisista syistä lennätin oli tiukassa viranomaisvalvonnassa. Myöhemmin itsenäisyyden aikana valtion rooli ulottui myös puhelintoimeen, jolloin syntyi jako yksityisen ja julkisen palvelun välille. Toimilupalaitokset vastasivat taajaan asutuista alueista ja kaupunkikeskustoista, kun taas valtion teletoimelle jäivät syrjäseudut ja tuottoisa kaukopuhelinliikenne. Keski-Suomessa toimivat Keski-Suomen Puhelin Oy Jyväskylässä ja valtion telelaitos muualla maakunnassa.

Palvelun taso parani kautta maan. 1900-luvun alkupuolella puhelin oli vielä harvinainen eivätkä kaupunkien väliset yhteydet toimineet. Vuosisadan loppupuolella televiestintää pidettiin jo peruspalveluna. 1970-luvulta alkaen yleistyivät uudet palvelumuodot, dataliikenne eri muodoissaan ja radiopuhelinliikenne. 1980-luvulta alkaen saatettiin jopa puhua suomalaisesta tietoyhteiskunnasta.
Samalla perinteinen työnjako puhelinlaitosten ja valtion posti- ja telelaitoksen välillä tuli tiensä päähän. Vuonna 1990 toteutettu liikelaitosuudistus osoittautui välivaiheeksi yksityistämisen tiellä. Samaan aikaan markkinoiden avautuminen synnytti kilpaillut operaattorimarkkinat.

Luennolla tutustutaan televiestinnän historiaan Suomessa julkisen palvelutuotannon, valtion posti- ja telelaitoksen näkökulmasta. Miksi valtiosta alun perin tuli teleoperaattori? Kuinka palvelut kehittyivät? Miten valtion televirastosta tulikin liikeyritys?

Luennoitsijan tiedot: Pasi Nevalainen, FM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Yhteystiedot: pasi.a.nevalainen(at)jyu.fi.

Luento järjestetään keskiviikkona 7.11.2012 klo 18.00–19.30 Jyväskylän kansalaisopistolla osoitteessa Vapaudenkatu 39–41, luentosalissa 1.

Luento on osa konfliktien ruhtinaskunnasta harmonian tasavaltaan? Suomen historian pienten linjojen suuret jäljet - luentosarjaa, jolla historian ja etnologian laitoksen (Hela) nuoret tutkijat ottavat tutkimusaiheillaan kantaa Suomen historian suuriin, kaikkien jo kouluopetuksesta tuntemiin historiallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Mikrotason tarkastelulla tarkennetaan kuvaa meidän tuntemastamme Suomen historiasta.

Luentosarjan järjestäjät: Jyväskylän Historiallinen yhdistys ry (JHY), Helan tutkijat ry ja Jyväskylän kansalaisopisto.

Lisätiedot luentosarjasta
Pasi Saarimäki, JHY, pasi.saarimaki(at)jyu.fi
Olli Turunen, Helan tutkijat ry, olli.t.turunen(at)jyu.fi