tiistai 27. toukokuuta 2014

Aira Kemiläistä koskeva seminaari marraskuussa 2014

Aira Kemiläinen -juhlaseminaari


Perjantai 21.11.2014 klo 15.00–19.00. Jyväskylän yliopisto, Historica, H320.

Jyväskylän Historiallinen yhdistys järjestää marraskuussa 2014 yhdessä Historian ja etnologian laitoksen kanssa juhlaseminaarin Jyväskylän yliopistolla yleisen historian professorina pitkään vaikuttaneen Aira Kemiläisen (1919–2006) kunniaksi. Seminaarissa arvioidaan Kemiläisen merkitystä nationalismin tutkijana ja aikakauden miehisessä tiedemaailmassa vaikuttaneena tiedenaisena.

Seminaarin alustava ohjelma (otsikot työotsikoita, eivät välttämättä lopullisia):

15.00–14.15: pj. Pasi Saarimäki: Juhlaseminaarin avaussanat

15.15–16.15: Prof. Emerita Marjatta Hietala: Kemiläisen merkitys suomalaisessa tiedemaailmassa ja historiantutkimuksessa

16.15–16.35: kahvitauko

16.35–17.35: FT Ossi Päärnilä: Kemiläinen nationalismin tutkijana

17.35–18.35: FT Tuulikki Tuomainen: Kemiläinen opettajana ja työtoverina Historian laitoksella

18.35–19.00: Loppukeskustelu

keskiviikko 5. maaliskuuta 2014

Britannian parlamentin rooli sodasta päätettäessä

Voivatko lainsäätäjät päättää sodasta ja rauhasta? Katsaus Britannian parlamentin rooliin suurten sotien yhteydessä, 1982–2003


Carl von Clausewitzin mukaan sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Nykyään ei kuitenkaan ole yksiselitteistä kuinka vaaleilla valitut lainsäätäjät pääsevät osallistumaan päätöksiin koskien sotaa. Esimerkiksi Britanniassa vaaleilla valitut lainsäätäjät saavat kyllä äänensä esiin parlamentissa, mutta eivät varsinaisesti osallistu päätöksentekoon. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko on pääasiallisesti hallituksen käsissä, mutta halutessaan parlamentti voi tavanomaisin lainsäädäntöprosessin välinein muuttaa tilanteen kulkua.

Filosofian maisteri (väit.) Teemu Häkkinen tarkastelee luennossaan Britannian parlamentin historiaa Falklandin sodan (1982), Persianlahden sodan (1990–1991) ja Irakin sodan (20032009) kautta pohtimalla lakiasäätävän vallan mahdollisuuksia päättää sodasta ja rauhasta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat parlamentinjäsenten mielipiteet omasta roolistaan: pyrittiinkö rooli haastamaan, ja jos pyrittiin, niin millä tavoin, miksi ja mitä haastamisesta seurasi? Näiden kysymysten myötä avautuu tilaisuus parlamentaarisen politiikan muotojen, menettelytapojen ja asioiden etenemisen tarkasteluun. Luento perustuu Häkkisen väitöstutkimukseen: The Royal Prerogative Redefined. Parliamentary Debate on the Role of the British Parliament in Large-scale Military Deployments, 1982–2003.

Luento on osa Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen ja Historian ja etnologian laitoksen järjestämää Historiamme tänään - mitä tohtorit kertovat? -yleisöluentosarjaa, jolla tuoreet tohtorit johdattavat yleisön menneisyyden ja kulttuurien salaisuuksiin oman väitöstutkimuksensa näkökulmasta. Tutkijat esittelevät aiheitaan selkeästi ja innostavasti, ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Luentosarjalla ei tarvitse pelätä vaikeaa tieteellistä kieltä tai väitöstilaisuuksien kaavamaisuutta. Tuoreiden tohtoreiden matkassa suuremmatkin historialliset kehityslinjat ja eri kulttuurien piirteet ovat helpommin ymmärrettävissä.

Teemu Häkkisen luento järjestetään maanantaina 10.3.2014 klo 18.00–19.30 Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksessa, huoneessa H306 (3. krs, hissi).  Tilaisuudessa on aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Osallistuminen on maksutonta.

Yhteystiedot:
Teemu Häkkinen, teemu.hakkinen@jyu.fi
Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja,
Pasi Saarimäki, puh. 040 805 4490, pasi.saarimaki@jyu.fi
    

tiistai 25. helmikuuta 2014

Yhdistys on saanut uuden hallituksen

Uusi hallitus jatkaa yhdistyksen toimintaa tuorein ajatuksin


Jyväskylän Historiallinen yhdistys sai vuosikokouksessaan 20.2.2014 uuden hallituksen, jonka kokoonpano löytyy johtokunta-alasivulta. Yhdistys päätti jatkaa toimintaansa aiemmin havaitulla hyvällä linjalla, mutta pyrkien tulevaisuudessa järjestämään enemmän Keski-Suomea käsittelevää ohjelmaa.