maanantai 25. maaliskuuta 2024

Kuningas auto. Yksityisautoilu ja politisoituminen Suomessa 1945–1980 – uutuuskirjaluento 24.4.2024

FT Olli Matikaisen tutkimus Kuningas auto. Yksityisautoilu ja politisoituminen Suomessa 1945–1980  (Books on Demand 2024) selvittää autoistumisen historiaa Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Henkilöauto oli merkki perheen elintasosta ja nykyaikaistumisesta. Todellinen autokuume koettiin yhtaikaa Urho Kekkosen presidenttikauden aikana (1956–1981). Edistysuskon rinnalla päätä nostivat hiljalleen myös ympäristövaikutukset, autoilun turvallisuus sekä laajempi politisoituminen. Auton omistaminen koettiin henkilökohtaisena asiana, johon ei haluttu puututtavan ulkoapäin. Tutkimus osoittaa, kuinka talous, politiikka ja kulttuuri niveltyivät autossa toisiinsa. Teos tarkastelee autoistumista inhimillisenä ja yleismaailmallisena ilmiönä sekä toimii johdantona autoistumisen historian kansainvälisiin tutkimusasetelmiin.

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

KESKIVIIKKO 24.4.2024, kello 18:00–19:30
B116 Tietoniekka -sali, Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston aulakerros

Yleisöluennon järjestävät Jyväskylän Historiallisen Yhdistys ja Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminta. Luennolla on aikaa kysymyksille ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/viestinta/tiedetta-kaikille/suorat-lahetykset/suora

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/20HwIhhM4

Lisätietoja: petteri.s.impola(at)jyu.fi

perjantai 15. maaliskuuta 2024

Yleisöluento 26.3.2024: Identiteeti versus Alteriteetti Ernö Szépin muistelmateoksessa Ihmisen haju (1945)

Unkarilainen runoilija ja esseisti Ernö Szép kuvasi päiväkirjamaisella tarkkuudella teoksessaan Ihmisen haju (1945, Basam Books) sen eloonjäämiskamppailun ja niitä hirveyksiä, joita Unkarin juutalaiset kohtasivat toisen maailmansodan aikana. Ernö kertoo pitkästä matkasta pakkotyöleirille lokakuussa 1944 ja siitä, miten ihmisiä siellä kohdeltiin. Hän tuntee nahoissaan, mitä on olla epäinhimillistetty, kun hänkin koetti kestää panssarikaivantojen kaivuun rasitukset. Eihän kaivannoilla ollut tarkoitus estää neuvostopanssareiden pääsyä Budapestiin, vaan riuduttaa kaivajat hengiltä. Ernö havainnoi ja kommentoi ihmisen pahuutta vaipumatta kuitenkaan epätoivoon. Hänen muistelmansa unohtuivat pitkäksi ajaksi, koska ne eivät sopineet sosialismin kirjallisuuskäsitykseen, mutta nykyjan postmoderniin muistopoliittiseen keskusteluun ne tarjoavat merkittävän puheenvuoron. Antisemitismi ja vastapuolen epäinhimillistäminen ovat valitettavan ajankohtaisia aiheita 2020-luvullakin. Yleisöluennolla teoksesta kertoo sen suomentaja aatehistorian dosentti Anssi Halmesvirta, joka on tutkinut laajasti mm. Unkarin poliittista historiaa. Kyseessä on Halmesvirran Jyväskylän-vuosien jäähyväisluento.

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

TIISTAI 26.3.2024, kello 18:00–19:30
B116 Tietoniekka -sali, Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston aulakerros

Yleisötilaisuuden järjestävät Jyväskylän Historiallisen Yhdistys ja Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminta. Luennolla on aikaa kysymyksille ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/viestinta/tiedetta-kaikille/suorat-lahetykset/suora

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/4dcSBejes

Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi