torstai 2. maaliskuuta 2023

TUTKITTAVA TÄHTIÄ TÄNÄ ILTANA – historia-aiheinen elokuvanäytös 21.4.2023

        

Tutkittava tähtiä tänä iltana on historiallis-esseistinen elokuva siitä, mitä esineet voivat kertoa menneestä, ja toisaalta tuon tiedon rajoista. // Tyhjiä, itseleikeltyjä osoitelappuja liukuu kuvaan. Rikkinäiset aurinkolasit, pieniä muistivihkoja, talkookuvakirja – vähitellen paljastuvat tavarat ja roskat piirtävät kuvaa omistajastaan, 1940-luvun koululaisesta. Koululaukku löytyi erään mökin vajasta. Sen äärellä elokuvantekijä ja kaksi jyväskyläläistä historiantutkijaa jäljittävät esineisiin heijastuvia merkityksiä, lapsuuden historiaa ja omien tulkintojensa harha-askelia tragedian jalanjäljissä. Koululaukun sisältö kertoo myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Menneisyys, sota ja kansalaiskasvatus näkyvät yllättävillä tavoilla lapsen esineissä ja kouluaineissa. // Elokuva on hahmotelma uudenlaisesta, taidetta ja historiantutkimusta yhdistävästä muodosta, jossa katse tarkentuu materiaalisen kulttuurin historiaan, käsitykseemme historiasta ja siihen, miten käytämme mennyttä. Elokuva on saanut  kiittävän vastaanoton esimerkiksi DocPoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla.

Sisäänpääsy: ilmainen
Kieli: suomi
Kesto: 58 min + aikaa keskutelulle elokuvantekijöiden kanssa
Ikäraja: K7
Ohjaus ja käsikirjoitus: elokuvantekijä Vieno Järventausta (KuK, Taideyliopisto), historiantutkijat Lauri Julkunen (FT, Jyväskylän yliopisto) & Ida Vesterinen (FT, Jyväskylän yliopisto)

PERJANTAI 21.4.2023, kello 17:00-19:00
Blomstedtin sali, Kulttuuritalo Villa Rana, Seminaarinkatu 13, Jyväskylä
Näytöksen jälkeen on aikaa vapaalle keskustelulle elokuvan herättämistä ajatuksista ohjaajien ja käsikirjoittajien kanssa.

Tapahtuman järjestää Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Jyväskylän kaupungin tuella.

 
KAIKKI ELOKUVISTA JA HISTORIASTA KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

torstai 23. helmikuuta 2023

Keskustelutilaisuus uutuusteoksesta: Antisemitismin kirous – Kolme kriittistä esseetä

Antisemitismin kirous (2023) kokoaa yksiin kansiin kolme heti toisen maailmansodan jälkeen kirjoitettua klassikkotekstiä, jotka tarkastelivat antisemitismin ilmenemismuotoja juutalaisten kansanmurhan taustalla. Miten kaikki paha oli voinut tapahtua? Jean-Paul Sartre lähestyy aihetta piirtämällä kuvan ranskalaisen ”antisemiitin” psykologiasta, ja George Orwell kirjoittaa omien havaintojensa pohjalta antisemitismin ilmenemismuodoista Englannissa. István Bibó kuvaa Unkarin holokaustiin johtaneita historiallisia prosesseja ja sikäläisen antisemitismin ydintä pohtien samalla armottomia kysymyksiä vastuusta ja syyllisyydestä vuoden 1944 saksalaismiehityksen jälkeen. Juutalaisvastaisuuteen sisältyviä myyttejä ja stereotypioita purkava teos auttaa ymmärtämään myös nykyistä antisemitismiä ja ylipäätään etnisten ja kulttuuristen ennakkoluulojen rakentumista. Valitettavat ilmiöt eivät ole kadonneet mihinkään vaan saaneet uusia muotoja. Yleisötilaisuudessa kirjaa esittelevät aihepiirin tutkijat ja suomentajat Anssi Halmesvirta (Jyväskylän yliopisto) ja Tuomas Laine-Frigren (Tampereen yliopisto) ja teosta kommentoi yliopistotutkija Tuija Parvikko (Jyväskylän yliopisto).

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

PERJANTAI 10.3.2023, kello 17:00-18:30

B116 Tietoniekka -sali, Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston 1. aulakerros

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/hela/muut/antisemitismin-kirous-uutuuskirjaluento/suora

Keskistelutilaisuus on osa Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kaikille kuulijoille avoimia historia-aiheisia uutuuskirjaluentoja yhteistyössä yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnan kanssa. Luennolla on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

Facebook: https://fb.me/e/354ucaN2X


perjantai 2. joulukuuta 2022

Lähihistoriasta lähitulevaisuuteen, Suomen asema muuttuvassa Euroopassa – Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaseminaari

 

Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen tähänastinen toiminta-aika vuodesta 1962 alkaen kattaa merkittäviä lähihistorian vuosikymmeniä mullistuksineen. Eurooppalainen turvallisuusrakenne on jälleen vuonna 2022 kokenut suuren haasteen Venäjän eskaloitua Ukrainaa vastaan käymäänsä sotaa. EU ja Nato ovat vahvistaneet rooliaan Euroopassa, samalla kun pitkään sotilasliittoihin kuulumattomat maat Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Natoon. Euroopan kuten Suomenkin strategiset laatat liikkuvat tavoilla, joiden vaikutukset heijastuvat vuosikymmeniksi lähitulevaisuuteen. Mitä lähihistoria voi tarjota uuden tilanteen ja lähitulevaisuuden ymmärtämiseen? Kuinka suhteuttaa Suomen asemaa niin poliittisesti, maanpuolustuksellisesti kuin mentaalisesti ja kulttuurisesti osana eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutosta sekä läntistä demokraattista yhteisöä? Yhteiskunnan kriisinsietokykyä parantaa ymmärrys siitä, mitä on tapahtunut ja miksi, ja mitä on kenties tapahtumassa. Kahdessa asiantuntijapuheenvuorossa tarjotaan näkemyksiä näihin kysymyksiin tutkitun lähihistorian avulla:

  • Johanna Rainio-Niemi, apulaisprofessori Helsingin yliopisto: Suomettuminen ja puolueettomuus suomalaisessa viiteryhmä- ja muistinpolitiikassa kylmästä sodasta nykypäivään
  • Teemu Häkkinen, tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto: Maanpuolustustahto itsenäisen Suomen puolustuspolitiikassa

TORSTAI 15.12.2022, kello 16:15–18.00

B116 Tietoniekka -salissa, Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen Lähde-kirjaston 1. kerros/aula

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA YLEISÖSEMINAARIIN KUUNTELEMAAN JA ESITTÄMÄÄN KYSYMYKSIÄ TUTKIJOILLE! Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/hela/muut/jyvaskylan-historiallisen-yhdistyksen-juhlaseminaari/suora

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Lähihistorian tutkimuksen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/5W8GKUOMV

Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

Lähihistorian tutkimuksen seura: https://www.lahihistorianseura.fi/

perjantai 4. marraskuuta 2022

Yleisöluento Hitler ja Suomi -uutuuskirjasta


Talvisodan torjuntavoiton ja Pohjoisten luonnonvarojen myötä Adolf Hitler kiinnostui Suomesta, josta tuli natsi-Saksalla tärkeä liittolainen. Tietokirjailija Janne Könösen uutuuskirja käsittelee uusista näkökulmista Hitlerin suhdetta Suomeen osana Skandinaviaa. Hitlerin sotasuunnitelmat Euroopassa olivat riippuvaisia Pohjolan luonnonvaroista, erityisesti nikkelistä ja rautamalmista, joita tarjonnut Suomi oli myös sotilaallisesti kyvykäs kumppani. Könösen kirja nostaa esiin uusiakin lähdeaineistoja hyödyntäen, kuinka Hitler tuki alaistensa suosituksista huolimatta Suomea auliisti, ja kuinka Hitler seurasi yllättävän tarkasti Suomen sisäistä kehitystä niin politiikassa kuin yleisemminkin mielialojen suhteen. Vaikka Suomen ja Saksan suhteita ja sotahistoriaa on tutkittu paljon, ei aiemmin ole julkaistu kokonaisesitystä juuri Hitlerin suunnitelmista Suomen ja Skandinavian varalle. Jatkosodan edetessä keskusteluihin nousi myös USA:n mahdollinen rooli Lapissa. Hitler ja Suomi – Pohjolan luonnonvarat natsi-Saksan suunnitelmissa teoksen on julkaissut Tammi syksyllä 2022.

TORSTAI 17.11.2022, kello 17:00-18:30
Historica-rakennus, sali H306 (3. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto
KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

Tilaisuutta voi seurata myös Zoom-etäyhteydellä:

Ilmainen yleisöluento on osa Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kaikille kuulijoille avoimia uutuuskirjaluentoja, joissa tutkijat esittelevät teoksiaan. Luennolla on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa myydään kirjaa edulliseen hintaan!

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/2tR5d4BH2 
Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

lauantai 6. elokuuta 2022

”Kasvatus, koulutus ja sukupuoli 1900-luvun alun Suomessa” – yleisöseminaari tuoreiden väitöstutkimusten ympärillä

 

Seminaarissa tarkastellaan kolmea tuoretta Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella valmistunutta väitöskirjatutkimusta, jotka käsittelevät kasvatuksen ja koulutuksen historian aiheita. Tutkimuksia yhdistää myös niiden tutkimusasetelmia voimakkaasti määrittänyt sukupuolinäkökulma. Seminaarissa kuullaan aluksi kolme esitystä. FT Lauri Julkunen esitelmöi väitöskirjansa pohjalta otsikolla ”Uskonto ja sukupuoli 1900-luvun alun kristillisessä poikatyössä”. FT Anna-Kaisa Ylikotila tarkastelee väitöskirjansa tuloksia otsikolla ”Sukupuolen merkitys opettajaseminaareissa 1900-luvun alkupuoliskolla” ja FT Karoliina Puranen-Impola otsikolla ”Kurinalaistamista ja kategorisointia – 1900-luvun alun oppikoulujen sukupuolittuneet rangaistuskäytänteet”. Esitysten jälkeen on aikaa yleisökysymyksille ja kommenteille.

Maanantaina 22.8.2022 klo 18.00–20.00 

Musica-rakennus, Boombox (Fermaatti M106, 1. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä Zoomissa, https://jyufi.zoom.us/j/65920189709 (salasana: 697676).

Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle tai Zoom-etäyhteydellä kuuntelemaan ja keskustelemaan kasvatuksen ja koulutuksen historiasta Suomessa!

Lisätietoja: Karoliina Puranen-Impola, karoliina.n.puranen-impola@jyu.fi

Väitöskirjoihin voi halutessaan tutustua Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuarkistossa:

Julkusen väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78577

Ylikotilan väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77232

Puranen-Impolan väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79338

Kuva: koulu, public domain, Frans Malkus Karrakoski, Uudenkaupungin museo, finna.fi.

torstai 5. toukokuuta 2022

Yleisöluento Ihmelääkärit Suomessa 1850-1950 -historiateoksesta

 Ihmelääkärit Suomessa 1850–1950: Kuhnekylpyjä, sähköä ja suggestiota


Kansanparantajat kilpailivat lääkäreiden kanssa potilaiden suosiosta 1900-luvun alun Suomessa. Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian yliopistonlehtori Kalle Kananojan uutuuskirja käsittelee laajasti parantamisen monimuotoista historiaa sekä terveysajattelun ja terveydenhuollon mullistuksia Suomessa aikana jolloin julkisen terveydenhuollon ja lääketieteen läpimurto oli vasta tuloillaan. Kansanlääkintä oli pitkään erilaisten kansanparantajien, rohdoskauppiaiden, maallikkoterapeuttien ja luonnonparantajien toimintakenttää. Parantajien toiminta koetteli laillisuuden rajoja ja lääkärien monopoliasemaa. Laitonta lääkärintointa käsiteltiinkin lukuisissa oikeudenkäynneissä ympäri Suomen vaihtelevin lopputuloksin. Luennollaan Kananoja esittelee näitä oikeudenkäyntejä sekä niiden taustalla olleita parantajia ja parannettavia. Luennolla nostetaan esiin myös Keski-Suomessa ja Jyväskylässä toimineita parantajia. SKS:n julkaisema teos oli Vuoden tiedekirja 2021 -palkinnon finalisti.

Yleisöluento järjestetään keskiviikkona 18.5.2022, kello 18:00-20:00
Historica-rakennus, sali H306 (3. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto
Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle!

Tilaisuutta voi seurata myös Zoom-etäyhteydellä: https://jyufi.zoom.us/j/63812346169

Ilmainen yleisöluento on osa Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kaikille kuulijoille avoimia uutuuskirjaluentoja, joissa tutkijat esittelevät teoksiaan. Luennolla on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa myydään kirjaa edulliseen hintaan!

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/1Isaly4I3
 
Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

torstai 11. marraskuuta 2021

Suurlähettiläs Pertti Torstilan yleisöluento 22.11.2021: Unkari järjestelmänmuutoksen molemmin puolin; suomalaisdiplomaatin aikalaishavainnot ja myöhempi tutkimus

Valtiosihteeri emeritus, suurlähettiläs Pertti Torstila palveli diplomaattina Unkarissa 1976-78 ja uudelleen 1992-1996. Hän pitää Jyväskylässä mittaviin Unkari-kokemuksiinsa pohjautuvan yleisöluennon Unkari järjestelmänmuutoksen molemmin puolin; suomalaisdiplomaatin aikalaishavainnot ja myöhempi tutkimus. Tilaisuuden järjestävät Jyväskylän Suomi-Unkari seura, Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos ja Jyväskylän Historiallinen yhdistys.

Luento pidetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen Historica-rakennuksen salissa H320 maanantaina 22.11. klo 17:00 - 18:30. Paikan päälle otetaan yleisöä 60 henkeä koronaturvallisuus huomioon ottaen. Lisäksi luentoa voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/hela/webinaarit/pertti-torstilan-vierailuluento/suora/

Suosittelemme maskin käyttöä tilaisuudessa. Maskeja ja käsidesiä on saatavilla paikan päällä.

Tervetuloa!

Lisätiedot: Ville Häkkinen, ville.m.hakkinen[at]jyu.fi

Kuva: Wikimedia, Suomen Punainen Risti/Jussi Vierimaa.