perjantai 2. joulukuuta 2022

Lähihistoriasta lähitulevaisuuteen, Suomen asema muuttuvassa Euroopassa – Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaseminaari

 

Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen tähänastinen toiminta-aika vuodesta 1962 alkaen kattaa merkittäviä lähihistorian vuosikymmeniä mullistuksineen. Eurooppalainen turvallisuusrakenne on jälleen vuonna 2022 kokenut suuren haasteen Venäjän eskaloitua Ukrainaa vastaan käymäänsä sotaa. EU ja Nato ovat vahvistaneet rooliaan Euroopassa, samalla kun pitkään sotilasliittoihin kuulumattomat maat Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Natoon. Euroopan kuten Suomenkin strategiset laatat liikkuvat tavoilla, joiden vaikutukset heijastuvat vuosikymmeniksi lähitulevaisuuteen. Mitä lähihistoria voi tarjota uuden tilanteen ja lähitulevaisuuden ymmärtämiseen? Kuinka suhteuttaa Suomen asemaa niin poliittisesti, maanpuolustuksellisesti kuin mentaalisesti ja kulttuurisesti osana eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutosta sekä läntistä demokraattista yhteisöä? Yhteiskunnan kriisinsietokykyä parantaa ymmärrys siitä, mitä on tapahtunut ja miksi, ja mitä on kenties tapahtumassa. Kahdessa asiantuntijapuheenvuorossa tarjotaan näkemyksiä näihin kysymyksiin tutkitun lähihistorian avulla:

  • Johanna Rainio-Niemi, apulaisprofessori Helsingin yliopisto: Suomettuminen ja puolueettomuus suomalaisessa viiteryhmä- ja muistinpolitiikassa kylmästä sodasta nykypäivään
  • Teemu Häkkinen, tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto: Maanpuolustustahto itsenäisen Suomen puolustuspolitiikassa

TORSTAI 15.12.2022, kello 16:15–18.00

B116 Tietoniekka -salissa, Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen Lähde-kirjaston 1. kerros/aula

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA YLEISÖSEMINAARIIN KUUNTELEMAAN JA ESITTÄMÄÄN KYSYMYKSIÄ TUTKIJOILLE! Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/hela/muut/jyvaskylan-historiallisen-yhdistyksen-juhlaseminaari/suora

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Lähihistorian tutkimuksen seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/5W8GKUOMV

Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

Lähihistorian tutkimuksen seura: https://www.lahihistorianseura.fi/

perjantai 4. marraskuuta 2022

Yleisöluento Hitler ja Suomi -uutuuskirjasta


Talvisodan torjuntavoiton ja Pohjoisten luonnonvarojen myötä Adolf Hitler kiinnostui Suomesta, josta tuli natsi-Saksalla tärkeä liittolainen. Tietokirjailija Janne Könösen uutuuskirja käsittelee uusista näkökulmista Hitlerin suhdetta Suomeen osana Skandinaviaa. Hitlerin sotasuunnitelmat Euroopassa olivat riippuvaisia Pohjolan luonnonvaroista, erityisesti nikkelistä ja rautamalmista, joita tarjonnut Suomi oli myös sotilaallisesti kyvykäs kumppani. Könösen kirja nostaa esiin uusiakin lähdeaineistoja hyödyntäen, kuinka Hitler tuki alaistensa suosituksista huolimatta Suomea auliisti, ja kuinka Hitler seurasi yllättävän tarkasti Suomen sisäistä kehitystä niin politiikassa kuin yleisemminkin mielialojen suhteen. Vaikka Suomen ja Saksan suhteita ja sotahistoriaa on tutkittu paljon, ei aiemmin ole julkaistu kokonaisesitystä juuri Hitlerin suunnitelmista Suomen ja Skandinavian varalle. Jatkosodan edetessä keskusteluihin nousi myös USA:n mahdollinen rooli Lapissa. Hitler ja Suomi – Pohjolan luonnonvarat natsi-Saksan suunnitelmissa teoksen on julkaissut Tammi syksyllä 2022.

TORSTAI 17.11.2022, kello 17:00-18:30
Historica-rakennus, sali H306 (3. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto
KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

Tilaisuutta voi seurata myös Zoom-etäyhteydellä:

Ilmainen yleisöluento on osa Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kaikille kuulijoille avoimia uutuuskirjaluentoja, joissa tutkijat esittelevät teoksiaan. Luennolla on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa myydään kirjaa edulliseen hintaan!

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/2tR5d4BH2 
Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi

lauantai 6. elokuuta 2022

”Kasvatus, koulutus ja sukupuoli 1900-luvun alun Suomessa” – yleisöseminaari tuoreiden väitöstutkimusten ympärillä

 

Seminaarissa tarkastellaan kolmea tuoretta Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella valmistunutta väitöskirjatutkimusta, jotka käsittelevät kasvatuksen ja koulutuksen historian aiheita. Tutkimuksia yhdistää myös niiden tutkimusasetelmia voimakkaasti määrittänyt sukupuolinäkökulma. Seminaarissa kuullaan aluksi kolme esitystä. FT Lauri Julkunen esitelmöi väitöskirjansa pohjalta otsikolla ”Uskonto ja sukupuoli 1900-luvun alun kristillisessä poikatyössä”. FT Anna-Kaisa Ylikotila tarkastelee väitöskirjansa tuloksia otsikolla ”Sukupuolen merkitys opettajaseminaareissa 1900-luvun alkupuoliskolla” ja FT Karoliina Puranen-Impola otsikolla ”Kurinalaistamista ja kategorisointia – 1900-luvun alun oppikoulujen sukupuolittuneet rangaistuskäytänteet”. Esitysten jälkeen on aikaa yleisökysymyksille ja kommenteille.

Maanantaina 22.8.2022 klo 18.00–20.00 

Musica-rakennus, Boombox (Fermaatti M106, 1. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä Zoomissa, https://jyufi.zoom.us/j/65920189709 (salasana: 697676).

Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle tai Zoom-etäyhteydellä kuuntelemaan ja keskustelemaan kasvatuksen ja koulutuksen historiasta Suomessa!

Lisätietoja: Karoliina Puranen-Impola, karoliina.n.puranen-impola@jyu.fi

Väitöskirjoihin voi halutessaan tutustua Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuarkistossa:

Julkusen väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78577

Ylikotilan väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77232

Puranen-Impolan väitöskirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79338

Kuva: koulu, public domain, Frans Malkus Karrakoski, Uudenkaupungin museo, finna.fi.

torstai 5. toukokuuta 2022

Yleisöluento Ihmelääkärit Suomessa 1850-1950 -historiateoksesta

 Ihmelääkärit Suomessa 1850–1950: Kuhnekylpyjä, sähköä ja suggestiota


Kansanparantajat kilpailivat lääkäreiden kanssa potilaiden suosiosta 1900-luvun alun Suomessa. Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian yliopistonlehtori Kalle Kananojan uutuuskirja käsittelee laajasti parantamisen monimuotoista historiaa sekä terveysajattelun ja terveydenhuollon mullistuksia Suomessa aikana jolloin julkisen terveydenhuollon ja lääketieteen läpimurto oli vasta tuloillaan. Kansanlääkintä oli pitkään erilaisten kansanparantajien, rohdoskauppiaiden, maallikkoterapeuttien ja luonnonparantajien toimintakenttää. Parantajien toiminta koetteli laillisuuden rajoja ja lääkärien monopoliasemaa. Laitonta lääkärintointa käsiteltiinkin lukuisissa oikeudenkäynneissä ympäri Suomen vaihtelevin lopputuloksin. Luennollaan Kananoja esittelee näitä oikeudenkäyntejä sekä niiden taustalla olleita parantajia ja parannettavia. Luennolla nostetaan esiin myös Keski-Suomessa ja Jyväskylässä toimineita parantajia. SKS:n julkaisema teos oli Vuoden tiedekirja 2021 -palkinnon finalisti.

Yleisöluento järjestetään keskiviikkona 18.5.2022, kello 18:00-20:00
Historica-rakennus, sali H306 (3. kerros), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto
Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle!

Tilaisuutta voi seurata myös Zoom-etäyhteydellä: https://jyufi.zoom.us/j/63812346169

Ilmainen yleisöluento on osa Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kaikille kuulijoille avoimia uutuuskirjaluentoja, joissa tutkijat esittelevät teoksiaan. Luennolla on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa myydään kirjaa edulliseen hintaan!

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/1Isaly4I3
 
Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi