sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Róbert Bartan yleisöluento 8.5.2024: Hungarian Volunteers in the Winter War

Debrecenin yliopiston historian professori Róbert Barta pitää yleisöluennon otsikolla "Hungarian Volunteers in the Winter War. Based on the memoirs of János Bartha, Reformed Church military pastor". Suomen talvisota sai maailmalla osakseen paitsi laajalti sympatiaa, myös konkreettisia tuenosoituksia. Vapaaehtoiset eri maista matkustivat Suomeen ja tarjoutuivat liittymään Suomen armeijaan, mutta vain harvat heistä ehtivät rintamalle ennen rauhan solmimista. Myös unkarilaiset olivat voimakkaasti mukana tukemassa siihen aikaan läheiseksi heimokansaksi koettuja suomalaisia. Noin 350 miehen vahvuinen unkarilainen pataljoona lähti Suomeen helmikuussa 1940, saapui perille monen mutkan jälkeen maaliskuussa, ja sijoitettiin muiden ulkomaalaisten vapaaehtoisten tavoin koulutukseen Lapualle. Rauhansopimuksen solmimisen jälkeen unkarilaiset palvelivat lyhyen aikaa rajavartiotehtävissä Lappeenrannassa, minkä jälkeen heidät kotiutettiin toukokuussa. Professori Barta luennoi unkarilaisjoukkojen sotapolusta perustuen pataljoonan sotilaspastori János Barthan muistelmiin. Luento tarjoaa tuoreen, muistitietoon pohjautuvan näkökulman unkarilaisten kokemuksista ja kohtaamisista suomalaisten kanssa. Ulkomaalaiset vapaaehtoiset on historiankirjoituksessa usein nähty vain talvisodan kuriositeettina, mutta heidän tarinansa valottavat paitsi henkilökohtaisia motiiveja ja kokemuksia, tässä tapauksessa myös Suomen ja Unkarin suhteiden pitkää historiaa.

Professori Róbert Barta on Deberecenin yliopiston historian laitoksen johtaja. Hän on tutkinut laajalti 1900-luvun Euroopan historiaa, erityisesti maailmansotien välistä aikaa, kylmän sodan aikaa ja Unkarin ulkopolitiikkaa.

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

KESKIVIIKKO 8.5.2024, kello 18:00–19:30
Agora Auditoria 2, Mattilanniemi, Jyväskylän yliopisto

Luennon järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän Suomi-Unkari seura ja Jyväskylän Historiallinen Yhdistys. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Pertti Ahonen Historian ja etnologian laitokselta. Luento on englanninkielinen.

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/robert-bartan-yleisoluento-hungarian-volunteers-in-the-winter-war

Facebook-tapahtuma: https://fb.me/e/4lG6sVaMD

maanantai 25. maaliskuuta 2024

Kuningas auto. Yksityisautoilu ja politisoituminen Suomessa 1945–1980 – uutuuskirjaluento 24.4.2024

FT Olli Matikaisen tutkimus Kuningas auto. Yksityisautoilu ja politisoituminen Suomessa 1945–1980  (Books on Demand 2024) selvittää autoistumisen historiaa Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Henkilöauto oli merkki perheen elintasosta ja nykyaikaistumisesta. Todellinen autokuume koettiin yhtaikaa Urho Kekkosen presidenttikauden aikana (1956–1981). Edistysuskon rinnalla päätä nostivat hiljalleen myös ympäristövaikutukset, autoilun turvallisuus sekä laajempi politisoituminen. Auton omistaminen koettiin henkilökohtaisena asiana, johon ei haluttu puututtavan ulkoapäin. Tutkimus osoittaa, kuinka talous, politiikka ja kulttuuri niveltyivät autossa toisiinsa. Teos tarkastelee autoistumista inhimillisenä ja yleismaailmallisena ilmiönä sekä toimii johdantona autoistumisen historian kansainvälisiin tutkimusasetelmiin.

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

KESKIVIIKKO 24.4.2024, kello 18:00–19:30
B116 Tietoniekka -sali, Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston aulakerros

Yleisöluennon järjestävät Jyväskylän Historiallisen Yhdistys ja Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminta. Luennolla on aikaa kysymyksille ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/viestinta/tiedetta-kaikille/suorat-lahetykset/suora

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/20HwIhhM4

Lisätietoja: petteri.s.impola(at)jyu.fi

perjantai 15. maaliskuuta 2024

Yleisöluento 26.3.2024: Identiteeti versus Alteriteetti Ernö Szépin muistelmateoksessa Ihmisen haju (1945)

Unkarilainen runoilija ja esseisti Ernö Szép kuvasi päiväkirjamaisella tarkkuudella teoksessaan Ihmisen haju (1945, Basam Books) sen eloonjäämiskamppailun ja niitä hirveyksiä, joita Unkarin juutalaiset kohtasivat toisen maailmansodan aikana. Ernö kertoo pitkästä matkasta pakkotyöleirille lokakuussa 1944 ja siitä, miten ihmisiä siellä kohdeltiin. Hän tuntee nahoissaan, mitä on olla epäinhimillistetty, kun hänkin koetti kestää panssarikaivantojen kaivuun rasitukset. Eihän kaivannoilla ollut tarkoitus estää neuvostopanssareiden pääsyä Budapestiin, vaan riuduttaa kaivajat hengiltä. Ernö havainnoi ja kommentoi ihmisen pahuutta vaipumatta kuitenkaan epätoivoon. Hänen muistelmansa unohtuivat pitkäksi ajaksi, koska ne eivät sopineet sosialismin kirjallisuuskäsitykseen, mutta nykyjan postmoderniin muistopoliittiseen keskusteluun ne tarjoavat merkittävän puheenvuoron. Antisemitismi ja vastapuolen epäinhimillistäminen ovat valitettavan ajankohtaisia aiheita 2020-luvullakin. Yleisöluennolla teoksesta kertoo sen suomentaja aatehistorian dosentti Anssi Halmesvirta, joka on tutkinut laajasti mm. Unkarin poliittista historiaa. Kyseessä on Halmesvirran Jyväskylän-vuosien jäähyväisluento.

KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

TIISTAI 26.3.2024, kello 18:00–19:30
B116 Tietoniekka -sali, Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston aulakerros

Yleisötilaisuuden järjestävät Jyväskylän Historiallisen Yhdistys ja Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminta. Luennolla on aikaa kysymyksille ja sitä voi seurata myös etäyhteydellä: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/viestinta/tiedetta-kaikille/suorat-lahetykset/suora

Tapahtumatiedot Facebookissa: https://fb.me/e/4dcSBejes

Lisätietoja: Petteri Impola, JHY:n pj., petteri.s.impola@jyu.fi