Yhdistyksen toiminta ennen ja nyt

Menneisyys

Suomen historian professorin Mauno Jokipiin aloitteesta vuonna 1962 perustettu Jyväskylän historiallinen yhdistys määritteli tehtäväkseen edistää historian ja sen lähitieteiden harrastusta Jyväskylässä ja Keski-Suomessa sekä tukea historiantutkimusta tekeviä ihmisiä ja laitoksia. Kuluneiden vuosikymmenien aikana yhdistyksen toiminnalle on ollut luonteenomaista pyrkimys ensinnäkin jakaa Jyväskylään, Keski-Suomeen ja nykypäivää kohti tultaessa myös laajempiin aiheisiin liittyvää historiallista tietämystä historiasta kiinnostuneille maallikkojäsenilleen ja jyväskyläläisille. Yhdistys on järjestänyt yleisölle avoimia esitelmätilaisuuksia, kokonaisia luentosarjoja ja seminaareja. Viime vuosituhannen puolella yhdistyksen repertuaarista on löytynyt jopa opintoretkiä ja matkoja.

Toisaalta yhdistys on ollut aktiivinen toimija myös Jyväskylän yliopiston Historian laitoksella, vuodesta 2002 lähtien Historian ja etnologian laitoksella. Historian opiskelijoiden arjessa yhdistys on näkynyt siinä, että sen järjestämät luentosarjat ovat 1990-luvulta lähtien olleet monesti osa opetusohjelmaa.

Luentosarjojen ja seminaarien järjestämisen rinnalla yhdistyksellä on ollut 1990-luvun ja 2000-luvun vaihteessa historiantutkimusta tukemassa oma julkaisusarjansa, Jyväskylän Historiallinen Arkisto, jota julkaisi sittemmin Minervaan sulautunut jyväskyläläinen Kopijyvä Kustannus. Sarjan aloitti vuonna 1994 Heikki Roiko-Jokelan toimittama Sisä-Suomen tuomiokirjat tutkimuslähteinä ja elämän kuvaajina, ja vuonna 2003 julkaistu sarjan kuudes osa, Jari Eilolan toimittama Sietämättömät ja täydellinen maailma: kirjoituksia suvaitsemattomuudesta on toistaiseksi tuorein tuotos. Alkuvaiheen maakunta-arkiston kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen artikkelikokoelmien kirjoittajat ovat olleet lähinnä laitoksemme henkilökuntaa. Täten kirjoja voidaan pitää jonkinlaisena läpileikkauksena siitä, millaista akateemista historiantutkimusta Jyväskylässä on kulloinkin tehty.

Nykyisyys

2000-luvun siirtyessä toiselle vuosikymmenelleen Jyväskylän Historiallinen Yhdistys on keskittynyt toiminnassaan tieteellisten mutta yleisölle avointen, historia-aiheisten seminaarien ja luentosarjojen järjestämiseen sekä osallistunut yhden kansalaisopiston kurssin järjestämiseen. Vuodesta 2022 alkaen Jyväskylän Historiallinen Yhdistys on ollut Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura: https://tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat/jasenseurahaku/hakutulos/tiedot?id=330 Vuosiin 2009-2022 sisältyy muun muassa seuraavaa:

Seminaarit:

Viro-seminaari syksyllä 2009.

Talvisodan päättymisen 70-vuotisseminaari – Kokemukset ja tulkinnat. 11.3.2010. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Mauno Jokipii - paikallisen hahmottaja ja jatkosodan tulkitsija. JHY:n 50-vuotis-juhlajuhlaseminaari. 5.10.2012. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen ja Keski-Suomen Liiton kanssa.

Keski-Suomen Sukututkijat ry:n 50-vuotisjuhlaseminaari 25.10.2014. JHY osallistui järjestelyihin yhteistyökumppanina.

Aira Kemiläinen -juhlaseminaari 21.11.2014. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Talvisota, liikunta ja urheilu -seminaari 20.3.2015. Yhteistyökumppanina kera Historian ja etnologian laitoksen, Suomen Urheiluhistoriallisen seuran, Talvisotayhdistyksen ja Tahko Pihkala -seuran.

Keski-Suomi 1917-1918 -yleisöseminaari. 30.11.2017. Yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran ja historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Luentosarjat:

Otteita historian ja etnologian laitoksen tutkimuksesta -yleisöluentosarja 5.10.2009-12.4.2010. Yhteistyössä Jyväskylän Kansalaisopiston ja Helan tutkijat ry:n kanssa. Luentosarja oli osa Jyväskylän Kansalaisopiston ohjelmaa.

Riivaajista nettiraskauspäiväkirjoihin – Henkinen hyvinvointi ja pahoinvointi historiassa -luentosarja Historian ja etnologian laitoksella 3.2.2010-21.4.2010. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen ja Medieval States of Welfare-tutkimusprojektin kanssa. Kuului Helan opetusohjelmaan.

Menneisyyden ja nykyisyyden ääniä – Humanistista tutkimusta Seminaarinmäeltä -yleisöluentosarja 4.10.2010-6.4.2011.Yhteistyössä Jyväskylän Kansalaisopiston ja Helan tutkijat ry:n kanssa. Luentosarja oli osa Jyväskylän Kansalaisopiston ohjelmaa.

Jyväskylä, asukkaat ja menneisyys - Aktiivisia kaupunkilaisia 1900-luvun alusta nykypäivään -luentosarja Historian ja etnologian laitoksella 23.2.2011-30.3.2011. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen kanssa. Luentosarja oli osa Helan opetusohjelmaa.

Historiamme tänään - mitä tohtorit kertovat? Populaarihistoriallinen luentosarja, jota järjestettiin syksystä 2011 kevääseen 2014 yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Konfliktien ruhtinaskunnasta harmonian tasavaltaan? Suomen historian pienten linjojen suuret jäljet -yleisöluentosarja syksyllä 2012 ja keväällä 2013. Yhteistyössä Jyväskylän Kansalaisopiston ja Helan tutkijat ry:n kanssa. Luentosarja oli osa Jyväskylän Kansalaisopiston ohjelmaa.

JHY esittää - JHY förevisar -yleisöluentosarja keväästä 2015 kevääseen 2016. Luentosarjalla historia-alan tietokirjoja julkaisseet kirjailijat esitelmöivät tuoreista teoksistaan. Yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen,kirjoittajien ja suomalaisten kirjankustantajien kanssa (Keskimaa, Docendo, Atena, Teos) kanssa.

Viipurin kulttuuria keskiajalta talvisotaan. Viipurin historia -aiheinen luentosarja kevättalvella 2017, joka on suunnattu suurelle yleisölle ja historianopiskelijoille. Luennoitsijoina Suomen historian ja taidehistorian tutkijoita. Yhteistyössä Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran ja Historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Historia-aiheisten uutuuskirjojen -yleisöluentosarja, vuoden 2018 aikana. Luentosarjalla järjestettiin kahdeksan yleisöluentoa, joissa historiankirjoittajat pääsivät luennoimaan uunituoreista tutkimuksistaan niin Keski-Suomen kuin yleisemminkin historiaan liittyen. Luennot järjestettiin yhteistyössä kirjoittajien, kustantajien ja historian ja etnologian laitoksen kanssa.


Studia generalia: Kuuma sukupuoli, kevättalvella 2019. Tieteellinen mutta yleisölle avoin luentosarja tarkasteli sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja sukupuolentutkimukseen liittyviä niin ajankohtaisia kuin historiallisia kysymyksiä. Luentosarjan puhujina oli aihepiirin huippututkijoita niin Jyväskylän yliopistosta kuin muualtakin. Luentoja oli yhteensä kymmenen ja niistä erityisesti kolme oli historiapainotteisia. Luentosarjan järjesti Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti sekä Jyväskylän Historiallinen yhdistys.

Vapaita aatteita - Minna ja Ferdinand Canth Jyväskylässä -luentosarja keväällä 2019. Minna Canthin syntymästä tuli kuluneeksi 175 vuotta, minkä kunniaksi Jyväskylän tiedemuseossa avautui näyttely, jonka yhteydessä järjestettiin samanniminen luentosarja, jossa käsiteltiin Minna Canthin aikaa muun muassa Jyväskylän ja Keski-Suomen historiallisessa kontekstissa. Neljä laaja-alaista luentoa käsittäneen luentosarjan järjestivät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Jyväskylän Historiallinen Yhdistys ja Soroptimist International Jyvässeutu.

Yleisöluentoja Karjalan talouselämästä ja historiasta, kevättalvella 2020. Laajasti (luovutetun) Karjalan talouselämää, talouselämän toimijoita ja kaupunkeja käsittelevä kolmen luennon tieteellinen mutta suurelle yleisölle avoin luentosarja. Yhteistyössä Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran ja Historian ja etnologian laitoksen kanssa.

Lisäksi vuosien varrella on järjestetty yksittäisiä tapahtumia uutuuskirjoista ja muista aiheista.

Kurssit:

Miten tutkin paikallishistoriaa? -kurssi aikavälillä 12.9.2013-3.4.2014. Järjestetty yhteistyössä Jorma Wilmin ja Jyväskylän Kansalaisopiston kanssa. Kurssi oli osa Jyväskylän kansalaisopiston opetusohjelmaa.