tiistai 5. helmikuuta 2013

Ilmaston vaikutukset Suomen historiassa

Yleisöluento ilmaston vaikutuksista maatalouteen ja asutukseen Suomen historiassa


Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken polttavimmista kysymyksistä. Moni pohtii, miten ihmiset voivat selvitä maapallolla, jos hurjimmat ennustukset käyvät toteen. Ilmasto on kuitenkin vaihdellut ja sen vaikutukset ovat näkyneet ihmisten elämässä myös menneinä vuosisatoina. Filosofian tohtori Reijo Solantie käsittelee luennollaan ”Suomi ja suomalaiset luonnontieteilijän katsannossa kautta aikain” maanantaina 11.2. ilmaston ja luonnonolojen suhdetta maatalouteen sekä asutukseen maamme historiassa. Luennolla kerrotaan esimerkiksi väestökriiseistä, joita sattui sotavuosien, peräkkäisten katovuosien sekä väestönkasvun seurauksena. Ankarimmin suomalaisia koeteltiin suurvaltasotien kautena 1550–1720, jolloin myös ilmasto oli tavallista kovempi. Kansa oppi kuitenkin varautumaan varsin hyvin ilmastollisiin vahinkoihin niin kauan, kun riskien unohtaminen saattoi aiheuttaa hengenvaaran. Sen sijaan nyky-yhteiskunnassa ilmastovahinkoihin varautumiseen suhtaudutaan usein välinpitämättömästi.

Ilmasto on aina vaikuttanut yhteiskunnan kehitykseen. Lisäksi ihmiset ovat aina ja kaikkialla joutuneet sopeutumaan ilmaston asettamiin ehtoihin ja riskeihin. Nykyään kehitysmaissa väestönkasvu herkistää väestöjä ilmaston riskeille kuten ennen Suomessa. Ilmaston, maatalouden ja väentiheyden kolmiyhteys tulee maapallon väestön jatkuvasti kasvaessa olemaan ihmiskunnan kohtalonkysymys.

Luento on osa Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen ja Historian ja etnologian laitoksen järjestämää Historiamme tänään - mitä tohtorit kertovat? -yleisöluentosarjaa, jolla tuoreet tohtorit johdattavat yleisön menneisyyden ja kulttuurien salaisuuksiin oman väitöstutkimuksensa näkökulmasta. Tutkijat esittelevät aiheitaan selkeästi ja innostavasti, ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Luentosarjalla ei tarvitse pelätä vaikeata tieteellistä kieltä tai väitöstilaisuuksien kaavamaisuutta. Tuoreiden tohtoreiden matkassa suuremmatkin historialliset kehityslinjat ja eri kulttuurien piirteet on helpommin ymmärrettävissä.

Reijo Solantien luento järjestetään maanantaina 11.2. klo 18.00–19.30 Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksessa, huoneessa H306 (3. krs, hissi).  Tilaisuudessa on aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Osallistuminen on maksutonta.

Yhteystiedot:
Reijo Solantie, puh. 044 358 6340, reijo.solantie@elisanet.fi
Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja,
Pasi Saarimäki, puh. 040 805 4490, pasi.saarimaki@jyu.fi
http://jyvaskylanhistoriallinenyhdistys.blogspot.com          

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti